Thursday, November 8

undoing


normal hayatta 'doing' arttıkça blogda 'undoing' artıyor ama 
bu günlerin de sonu gelecek gençler.