Wednesday, September 24

paranoyak geldik paranoyak gidiyoruz

"Türkiye'deki ilk futbol maçı 1895'te İzmir'de iki İngiliz takımı arasında oynanmıştır. Öte yandan Union Jack ile bu yeni oyun arasındaki sıkı ittifaktan kuşkulanan Padişah Abdülhamit tebaasının bu 'Britanya' sporuyla ilgilenmesini pek hoş karşılamamış, Türklerin işlerine tuhaf ve gizli bir müdaheleden kuşkulanarak ülkesinde fotbolun gelişmesini engellemiştir."

Pascal Boniface - Futbol ve Küreselleşme (NTV Yayınları)

1 comment:

godsyndrome said...

valla doğru/Türkün denizfenerinden başka dostu yoktur/biz gavurun hep ahlaksızlığını almadık mı/padişahım çok yaşa/bla bla